Posted on: 20 sierpnia, 2004 Posted by: admin Comments: 0

Katarzyna Kądziela oraz Beata Maciejewska – prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu w imieniu Obywatelskiego Forum Kobiet przeprowadzą debatę z kandydatami na prezydenta Olsztyna Piotrem Grzymowiczem (PSL) i Krzysztofem Krukowskim (PO) na temat ich programów wyborczych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Debata odbędzie się 25 lutego (środa) 2009 roku, godz. 18.00 w Gazeta Cafe, ul. Kołłątaja 21 (Stare Miasto) w Olsztynie.Katarzyna Kądziela oraz Beata Maciejewska – prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu w imieniu Obywatelskiego Forum Kobiet przeprowadzą debatę z kandydatami na prezydenta Olsztyna Piotrem Grzymowiczem (PSL) i Krzysztofem Krukowskim (PO) na temat ich programów wyborczych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Debata odbędzie się 25 lutego (środa) 2009 roku, godz. 18.00 w Gazeta Cafe, ul. Kołłątaja 21 (Stare Miasto) w Olsztynie.

Od kilku miesięcy Olsztyn nie schodzi z łam gazet. Były prezydent Czesław Małkowski został odwołany ze stanowiska w referendum po tym, jak został oskarżony o gwałt i molestowanie seksualne urzędniczek. Sprawa olsztyńska pokazuje, że mimo obowiązującej od 2005 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mimo zapisów w kodeksie pracy zakazujących mobbingu i molestowania seksualnego, skala przemocy wobec kobiet jest duża, a kobiety jej doświadczające nie zawsze mają gdzie się zwrócić o pomoc. Obowiązkiem władz publicznych, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, jest stworzenie skutecznych mechanizmów egzekwowania istniejących przepisów i pomocy osobom, które przemocy doświadczyły. Celem debaty organizowanej przez Obywatelskie Forum Kobiet jest zapoznanie się z programem kandydatów na prezydenta Olsztyna w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Podczas otwartego spotkania zapytamy obu kandydatów m.in. o to:

 W jaki sposób będą aktywnie zapobiegać przemocy wobec kobiet, molestowaniu seksualnemu, mobbingowi?
 Kiedy w Olsztynie powstanie profesjonalny system i placówki pomocy kobietom doświadczającym przemocy?
 Co zrobią w sytuacji, gdy sprawcą przemocy będzie przedstawiciel władz lokalnych? W jaki sposób zamierzają zapobiegać ryzyku braku pomocy, gdy osobą krzywdzącą jest przedstawiciel władz?

Informacje i kontakt:
Katarzyna Kądziela, tel. 0 513 172772 lub katarzyna.kadziela@gmail.com

*Obywatelskie Forum Kobiet (OFK) – otwarta struktura, powstała w początkach 2008 roku, skupia kobiety z całego kraju, działające w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, partiach politycznych, środowiskach akademickich oraz freelancerki

Bez kategorii