Posted on: 11 sierpnia, 2004 Posted by: admin Comments: 0

Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Fredricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce, zakończyły realizację jednej z największych w Polsce kampanii edukacyjnych dotyczących zbliżających się wyborów samorządowych 2006 roku. W ramach kampanii przeprowadzono w połowie województw seminaria szkoleniowe pt. „Wybieram samorząd”. W zajęciach udział wzięło około 150 osób z organizacji pozarządowych, uczelni i niemal wszystkich partii politycznych w Polsce.Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Fredricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce, zakończyły realizację jednej z największych w Polsce kampanii edukacyjnych dotyczących zbliżających się wyborów samorządowych 2006 roku. W ramach kampanii przeprowadzono w połowie województw seminaria szkoleniowe pt. „Wybieram samorząd”. W zajęciach udział wzięło około 150 osób z organizacji pozarządowych, uczelni i niemal wszystkich partii politycznych w Polsce.

Pierwszy warsztat zorganizowano w drugiej połowie kwietnia 2006 roku w Koszalinie. Przez następne miesiące trenerzy objechali połowę Polski – Białystok, Radom, Lublin, Olsztyn, Toruń i Rzeszów – organizując seminaria szkoleniowe dla osób chcących wziąć udział w wyborach samorządowych lub z samorządem współpracować. Najważniejszym celem była aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – zachęcenie początkujących działaczy politycznych i spolecznych do wzięcia w swoje ręcę decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia, czyli własnej gminy. Punktem wyjścia było przekonanie, że posiadając podstawową wiedzę i umiejętności ludzie ci mogą ośmielić się, by wejść w sferę uważaną dotąd za zarezerwowaną dla innych. A tym samym zmniejszy się tak ogromna dziś przepaść pomiędzy politykami a tzw. zwykłymi ludźmi. Organizatorzy postawili sobie za cel aktywizację w tych rejonach Polski, w których aktywność obywatelska wymaga szczególnego wsparcia, stąd wszystkie miały miejsce poza największymi aglomeracjami miejskimi, szczególnie we wschodnim rejonie Polski.

Program seminariów składał się z dwóch bloków. Pierwszy z nich, prowadzony przez Wojciecha Kłosowskiego – eksperta samorządowego, wykładowcę i trenera licznych programów szkoleniowych dla samorządów – poświęcony był podstawom funkcjonowania samorządu i władz samorządowych. Pokazano czym zajmuje się samorząd, omówiono kwestie planowania strategicznego, zadania władz samorządu i radnych, a także specyfikę wyborów samorządowych. Drugi blok, prowadzony przez Beatę Maciejewską – dyrektorkę Fundacji Przestrzenie Dialogu, działaczkę społeczną i polityczną, b. dziennikarkę m.in. Przekroju, Newsweeka, Gazety Wyborczej – koncentrował się na zajęciach warsztatowych dotyczących kontaktów z mediami i lokalną społecznością, oraz organizowania kampanii. Uczestnicy warsztatów m.in. pisali listy do swoich wyborców, organizowali konferencje prasowe, a także prowadzili kampanię door-to-door.

Pośród około 150 osób, które wzięły udział w seminariach przeważali ludzie młodzi w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i centrowych oraz lewicowych partii politycznych. Jednak na seminariach można było spotkać przedstawicieli różnych grup wiekowych i poglądów. Kuluarowe dysputy przeciwników politycznych, które niekiedy przybierały emocjonujący przebieg – w niczym nie przeszkadzały we wspólnej pracy podczas zajęć. Zachowanie przez organizatorów 50-procentowego parytetu dla kobiet także przyniosło spodziewany rezultat – kobiety stanowiły większość osób biorących udział w zajęciach.

Jak wykazały ankiety ewaluacyjne najważniejszym efektem warsztatów dla uczestników i uczestniczek było zmotywowanie ich do dalszego działania, zaszczepienie przeświadczenia, że potrafią i mogą działać, a przekazanie konkretnej wiedzy i umiejętności wzmocniło ich poczucie kompetencji.

Cykl seminariów wspólorganizowaly Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce.

Bez kategorii