Posted on: 15 lipca, 2004 Posted by: admin Comments: 0

Fundacja Przestrzenie Dialogu oraz Fundacja im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce zapraszają na Konferencję Redakcja Równości, która odbędzie się 24 września w godzinach od 11.00 do 16.30 w gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im. Adama Bączkowskiego. Konferencja Redakcji Równości to spotkanie ludzi mediów, polityki i organizacji społecznych poszukujące odpowiedzi na pytania:

Czy możemy wspólnie „redagować równość” w społeczeństwie?

Czego potrzebujemy, by obywatele i obywatelki, których nieprzerwanie kształtujemy naszymi codziennymi działaniami – tekstami, audycjami, ustawami i projektami społecznymi – żyli w społeczeństwie prawdziwie równych szans?

Co możemy zrobić, by jak najmniej ludzi czuło się wykluczonych, nieobecnych lub źle traktowanych przez system lub media?
Serdecznie zapraszamy.Fundacja Przestrzenie Dialogu oraz Fundacja im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce zapraszają na Konferencję Redakcja Równości, która odbędzie się 24 września w godzinach od 11.00 do 16.30 w gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im. Adama Bączkowskiego. Konferencja Redakcji Równości to spotkanie ludzi mediów, polityki i organizacji społecznych poszukujące odpowiedzi na pytania:

Czy możemy wspólnie „redagować równość” w społeczeństwie?

Czego potrzebujemy, by obywatele i obywatelki, których nieprzerwanie kształtujemy naszymi codziennymi działaniami – tekstami, audycjami, ustawami i projektami społecznymi – żyli w społeczeństwie prawdziwie równych szans?

Co możemy zrobić, by jak najmniej ludzi czuło się wykluczonych, nieobecnych lub źle traktowanych przez system lub media?
Serdecznie zapraszamy.

KONFERENCJA REDAKCJI RÓWNOŚCI
poniedziałek 24 września 2007 w godz. 11.00 – 16.30

MIEJSCE: Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
ulica Nowogrodzka 1/3/5, sala im. Adama Bączkowskiego.

PROGRAM KONFERENCJI

Powitanie i prezentacja koncepcji konferencji (15 min) :

Przedstawiciel/ka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu ds.Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa

Przedstawiciel/ka Fundacji Przestrzenie Dialogu, Gdańsk

Przedstawiciel/ka Fundacji im. Friedricha Eberta, biuro w Warszawie

CZĘŚĆ PIERWSZA (45 min): CZY MEDIA SĄ WEHIKUłEM STEREOTYPÓW?

Prowadzenie: Beata Maciejewska, Małgorzata Tkacz-Janik

1. Prezentacja slajdów: media jako wehikuł stereotypów

2. Prezentacja głównej koncepcji Redakcji Równości

3. Wnioski na temat mediów wypracowane przez uczestniczki i uczestników

Redakcji Równości

4. Co przeszkadza mediom być równościowymi?

5. Prezentacja stanowiska mediów wypracowanego przez uczestniczki i uczestników Redakcji Równości

Przerwa (10 min)

CZĘŚĆ DRUGA (1,5 godz.): NIERÓWNE DROGI RÓWNOŚCI

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska – odniesienie do ww. stanowiska mediów – perspektywa dziennikarska i ministerialna (15 min.)

Mika Larsson, radca do spraw kultury i mediów Ambasady Szwecji w Warszawie – „”Równość a media i wzory kulturowe w Szwecji”” (15 min.)

Gabriele Lesser – dziennikarka „”Tageszeitung””, Berlin pracująca w Polsce (15 min.)

Prof. Wiesław Godzic, medioznawca, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa – „”Język polskich mediów: równościowy? Nie-równościowy? Jaki?”” (15 min.

DYSKUSJA (30 min.)

Przerwa (40 min.)

CZĘŚĆ TRZECIA (1 GODZ.): RÓWNOŚĆ W DZIAłANIU

Jacek żakowski, dziennikarz, wykładowca, laureat (wraz z Edwinem Bendykiem) nagrody Komisji Europejskiej dla dziennikarzy promujących równość „”Za różnorodnością, przeciw dyskryminacji”” – „”Równość – dobry temat””

Rafał Górski, autor książki pt. Demokracja uczestnicząca i globalizacja – „”Równość krok w krok z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego””

Matylda Stanowska, redaktor naczelna pisma „Lodołamacz”, wydawanego w Nowej Hucie – „”Media lokalne a rewitalizacja społeczna””

Dyskusja (ok. 30 min), podsumowanie (ok. 10 min.) i zamknięcie konferencji

Bez kategorii