Posted on: 6 lipca, 2004 Posted by: admin Comments: 0

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Pomorze – Kurs na równość”, która odbędzie się 16 listopada (piątek) w sali mieszczańskiej Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35 w Gdańsku. Konferencja zwieńcza projekt skierowany do radnych gminnych i powiatowych województwa pomorskiego, mający na celu promocję praktyk antydyskryminacyjnych na szczeblu lokalnym. Organizatorem konferencji jest Fundacja Przestrzenie Dialogu przy współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Unię Europejską w ramach Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007.Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Pomorze – Kurs na równość”, która odbędzie się 16 listopada (piątek) w sali mieszczańskiej Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35 w Gdańsku. Konferencja zwieńcza projekt skierowany do radnych gminnych i powiatowych województwa pomorskiego, mający na celu promocję praktyk antydyskryminacyjnych na szczeblu lokalnym. Organizatorem konferencji jest Fundacja Przestrzenie Dialogu przy współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Unię Europejską w ramach Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007.

Program konferencji

10.30-11.00 Beata Maciejewska, Wojciech Kłosowski, Fundacja Przestrzenie Dialogu Przywitanie gości, prezentacja projektu: „Pomorze – Kurs na Równość”.

11.00-11.30 łukasz Gabler Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowe i unijne działania na rzecz równych szans.

11.30 -12.00 Dyskusja

12.00-12.15 Przerwa

12.15-12.45 Ewa Kamińska Pełnomocniczka Wojewody Pomorskiego ds. Kobiet i Rodziny Równość na szczeblu województwa i gminy.

12.15-12.30 Bogusława Dejna, wicedyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury Kultura i równość.

12.30-13.00 Leszek Bonna, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, członek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. K. łukowicza w Chojnicach, prezes fundacji „”Dla Zdrowia”” w Chojnicach Jak współpracować na rzecz równości.

13.00-13.30 Dyskusja

13.30 Poczęstunek i rozdanie materiałów

Dodatkowych informacji udziela Beata Maciejewska pod nr. tel. +58 302-10-01 lub 0609 770 793 lub mailowo: fundacja@przestrzeniedialogu.pl

Bez kategorii