Zrównoważony Rozwój Metropolii Silesia

Publikacja pt. Zrównoważony rozwój metropolii Silesia pod redakcją Dariusza Szweda i Beaty Maciejewskiej to kolejny efekt współpracy Fundacji Przestrzenie Dialogu i Fundacji im. Friedricha Eberta na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Wiele metropolii wdrożyło już idee zrównoważonego rozwoju, torując tym drogę ku zrównoważonej przyszłości. Czy tak samo będzie z metropolią Silesia? Niniejsza publikacja jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Znajdą w niej Państwo analizę priorytetów i działań władz metropolii, organizacji społecznych i obywateli w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Co należy zmienić? W co inwestować? Czym zająć się przede wszystkim? Jak integrować działania i polityki decydujące o funkcjonowaniu metropolii (np. transport czy gospodarka odpadami/surowcami)? Zapraszamy do lektury. Ściągnij raport.

Partner projektu: Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce

Aktualności w kategorii Raport Silesia