Rozwój Lokalny: aktywność, kompetencja, innowacyjność

Projekt: Rozwój Lokalny: aktywność, kompetencja, innowacyjność adresowany do liderów i liderek społecznych z całej Polski pogłębia wiedzę, poszerza kompetencje i wzmacnia umiejętności z zakresu: zrównoważonego rozwoju, budowania i organizowania społeczeństwa obywatelskiego, zapobiegania dyskryminacji i budowania równości szans na szczeblu lokalnym oraz rozwiązywania lokalnych problemów za pomocą innowacyjnych form komunikacji.

Projekt realizowany jest innowacyjną metodą blended-learning: łączy stacjonarne szkolenia z konsultacjami on-line oraz praktycznym rozwiązywaniem problemów.

Projekt jest współfinansowany ze środków FIO.

Dodatkowo każdy moduł tematyczny jest poszerzony o wiedzę dotyczącą pozyskiwania funduszy (np. funduszy strukturalnych, funduszy krajowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych itd.) . Dla uczestników i uczestniczek projektu otwarto forum dyskusyjne oraz zestaw odpowiedzi eksperckich na najczęściej zadawane pytania.
Osoby zatrudnione do prowadzenia projektu to eksperci i ekspertki w swoich dziedzinach, liderzy i liderki społeczne, wykładowcy i wykładowczynie akademickie, specjaliści i specjalistki ds. pozyskiwania funduszy unijnych, doświadczeni trenerzy i trenerki, a także doradcy m.in. międzynarodowych organizacji pozarządowych, posłów Parlamentu Europejskiego itd.

Zakres tematyczny, wybrane zagadnienia, miejsca oraz terminy, czas trwania szkoleń:

Budowanie struktur i organizowanie społeczeństwa obywatelskiego.

3 szkolenia po 14 godzin każde dla grupy około 20 liderów i liderek

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

Szkolenie 1
Podstawy budowania struktur i organizowania społeczeństwa obywatelskiego

Termin: 9-10 października
(pt.: 11-19; sob: 9-15)

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • 1. Społeczeństwo obywatelskie na szczeblu lokalnym – podstawowe zagadnienia.
 • 2. Formy organizacji społeczeństwa obywatelskiego: stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, grupy planowania itd. itd.
 • 3. Władze samorządowe, organizacje pozarządowe i biznes – funkcjonowanie, wzajemne relacje.

Szkolenie 2
Organizacja społeczeństwa obywatelskiego

Termin: 6-7 listopada
(pt.: 11-19; sob:. 9-15)

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • 1. Utrzymanie organizacji i zaangażowania.
 • 2. Projektowanie skutecznych działań lokalnych .
 • 3. Pozyskiwanie środków na działalność.

Szkolenie 3
Zarządzanie zespołem w organizacji

Termin: 27-28 listopada
(pt.: 11-19; sob: 9-15)

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • 1. Organizowanie i motywowanie zespołu.
 • 2. Rola lidera/liderki i menedżera oraz role poszczególnych członków zespołu.
 • 3. Efektywne i skuteczne formy komunikacji wewnątrz zespołu.

Zrównoważony rozwój

3 szkolenia po 14 godzin każde dla grupy około 20 liderów i liderek

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

Szkolenie 1
Podstawy zrównoważonego rozwoju

Termin: 10-11 października
(sob.:11.30-19.30; niedz.:9.30-15.30)

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • 1.Podstawowy dot. zrównoważonego rozwoju (elementy, wskaźniki itd.).
 • 2.Lokalna strategia zrównoważonego rozwoju w zestawieniu z najważniejszymi zadaniami i kompetencjami samorządu
 • 3. Przykłady dobrych praktyk oraz programów lokalnego zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie 2
Transport, energia, surowce wtórne

Termin: 7-8 listopada
(sob.:11.30-19.30; niedz.:9.30-15.30)

WYBRANE ZAGADNIENIA:

Strategie, programy, projekty, fundusze i szczegółowe rozwiązania z Polski i Europy dotyczące:

 • 1. zrównoważonego transportu,
 • 2. energii,
 • 3. gospodarki surowcami wtórnymi.

Szkolenie 3
Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju

Termin: 28-29 listopada
(sob.:11.30-19.30; niedz.:9.30-15.30)

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • 1. Jak tworzyć i utrzymać zrównoważony rozwój: polityka społeczna, zrównoważone miejsca pracy, udział lokalnej społeczności w procesach decyzyjnych.
 • 2. Unia Europejska na rzecz zrównoważonego rozwoju: strategie, programy, sieci współpracy
 • 3. Fundusze na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rozwiązywanie lokalnych problemów oraz innowacyjne formy komunikacji społecznej

3 szkolenia po 14 godzin każde dla grupy około 20 liderów i liderek

Miejsce szkolenia: Łódź

Szkolenie 1
Definiowanie i artykulacja problemu

Termin: 25-26 września
(pt.: 11-19; sob: 9-15)

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • 1. Definiowanie i artykulacja lokalnych zasobów i problemów – analiza SWOT
 • 2. Sposoby rozwiązywania lokalnych problemów.
 • 3. Uczestnictwo obywateli i obywatelek w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym, skuteczne formy nacisku obywatelskiego np. konsultacje społeczne, lokalne referenda itd.

Szkolenie 2
Nowe formy komunikacji społecznej

Termin: 23-24 października
(pt.: 11-19; sob: 9-15)

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • 1. Innowacyjne formy komunikacji społecznej, m.in. grupy nieformalne, grupy planowania w społeczeństwie obywatelskim itd..
 • 2. Rola internetu w rozwoju lokalnym, blog, youtube, portale społecznościowe itd.
 • 3.

 • Przykłady dobrych praktyk i skutecznych działań lokalnych przy zastosowaniu nowych form komunikacji społecznej.

Szkolenie 3
Nowe formy rozwiązywania lokalnych problemów

Termin: 20-21 listopada
(pt.: 11-19; sob: 9-15)

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • 1. Współpraca z samorządem/biznesem i innymi partnerami społecznymi.
 • 2. Budowanie ponad podziałami – czy jest możliwe i w jakich warunkach.
 • 3. Sieci współpracy – lokalne, regionalne, europejskie i światowe.

Równość na szczeblu lokalnym.

3 szkolenia po 14 godzin każde dla grupy około 20 liderów i liderek

Miejsce szkolenia: Łódź

Szkolenie 1
Czym jest dyskryminacja i jak jej zapobiegać

Termin: 26-27 września
(sob.:11.30-19.30; niedz.:9.30-15.30)

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • 1. Czym jest dyskryminacja, jak powstaje.
 • 2. Rodzaje dyskryminacji i grupy dyskryminowane.
 • 3. Przykłady dobrych praktyk zapobiegających dyskryminacji m.in. m.in. w pracy.

Szkolenie 2
Równość w teorii i w praktyce

Termin: 24-25 października
(sob.:11.30-19.30; niedz.:9.30-15.30)

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • 1. Równość na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym – prawodawstwo a praktyka.
 • 2. Unijne przepisy dot. równości szans w projektach współfinansowanych przez UE.
 • 3. Cele, rezultaty, budżet itd. w projektach wrażliwych na płeć.

Szkolenie 3
Budowanie lokalnego społeczeństwa równych szans

Termin: 21-22 listopada
(sob.:11.30-19.30; niedz.:9.30-15.30)

WYBRANE ZAGADNIENIA:

 • 1. Jak budować społeczeństwo równych szans w lokalnej społeczności?
 • 2. Jak przekonać władze/decydentów do równości;
 • 3. Ekonomiczne wymiary równości, m.in. omówienie budżetu lokalnego wrażliwego na płeć.