Zrównoważony rozwój lokalny

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekologicznego to jeden z najważniejszych celów naszej Fundacji. Szczególnie dużą wagę przykładamy do lokalnego rozwoju, do wzmacniania potencjału lokalnych liderów i liderek, transferu wiedzy do mniejszych ośrodków, promowania dobrych praktyk. W naszych szkoleniach corocznie bierze udział kilkaset osób.

Nasze projekty:

Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia
Publikacja pt. Zrównoważony rozwój metropolii Silesia pod redakcją Dariusza Szweda i Beaty Maciejewskiej to kolejny efekt współpracy Fundacji Przestrzenie Dialogu i Fundacji im. Friedricha Eberta na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Wiele metropolii wdrożyło już idee zrównoważonego rozwoju, torując tym drogę ku zrównoważonej przyszłości. Czy tak samo będzie z metropolią Silesia? Niniejsza publikacja jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Znajdą w niej Państwo analizę priorytetów i działań władz metropolii, organizacji społecznych i obywateli w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Co należy zmienić? W co inwestować? Czym zająć się przede wszystkim? Jak integrować działania i polityki decydujące o funkcjonowaniu metropolii (np. transport czy gospodarka odpadami/surowcami)? Zapraszamy do lektury. czytaj więcej
Projekt: Rozwój Lokalny: aktywność, kompetencja, innowacyjność

adresowany do liderów i liderek społecznych z całej Polski pogłębia wiedzę, poszerza kompetencje i wzmacnia umiejętności z zakresu: zrównoważonego rozwoju, budowania i organizowania społeczeństwa obywatelskiego, zapobiegania dyskryminacji i budowania równości szans na szczeblu lokalnym oraz rozwiązywania lokalnych problemów za pomocą innowacyjnych form komunikacji.
Projekt realizowany jest innowacyjną metodą blended-learning: łączy stacjonarne szkolenia z konsultacjami on-line oraz praktycznym rozwiązywaniem problemów.
Projekt jest współfinansowany ze środków FIO.
czytaj więcej

Kierunek – Rozwój Lokalny to cykl szesnastu warsztatów organizowanych przez Fundację Przestrzenie Dialogu i Fundację im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce we wszystkich 16 województwach Polski pomiędzy styczniem a grudniem 2008 roku, adresowany do liderów i liderek społecznych z małych miejscowości. Udział w warsztatach jest bezpłatny. czytaj więcej
Program „Wybieram samorząd” Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Fredricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce, zorganizowały jedną z największych w Polsce kampanii edukacyjnych dotyczących zbliżających się wyborów samorządowych 2006 roku. W ramach kampanii przeprowadzono w połowie polskich województw seminaria szkoleniowe pt. „Wybieram samorząd”. W zajęciach udział wzięło około 150 osób z organizacji pozarządowych, uczelni i niemal wszystkich partii politycznych w Polsce. czytaj więcej
Aktywni Partnerzy Samorządu. Projekt edukacyjny skierowany do liderów społecznych w terenie, którzy animują lub zamierzają animować dziaalność społeczną. Projek ma przekonać ich co do sensowności podjęcia aktywnego partnerstwa z samorządem lokalnym. Zanim takie partnerstwo nastąpi, w ramach projektu uczestnicy otrzymują szeroką wiedzę o zasadach funkcjonowania samorządu, jego zadaniach, możliwych polach współpracy i prawach obywatela do oddolnej kontroli poczynań samorządu. Pierwsza edycja projektu została zrealizowana w maju 2005 r. przy wsparciu Fundacji Heinricha Bölla. Kolejne edycje w przygotowaniu. czytaj więcej