Prawa człowieka

Większosć działań Fundacji: np. na rzecz zrównoważonego rozwoju czy równości szans, tolerancji wobec inności itd., to działania promujące prawa człowieka. Jednak w wybranych projektach, które prezentujemy w tym dziale, koncentrujemy się na prawodawstwie i praktykach, dzięki którym prawa dyskryminowanych dotąd grup stają się rzeczewistością nie tylko w zapisach ale także w życiu.
Jak to się dzieje, że niektóre przepisy równosciowe wraża się z łatwością, a inne nie? Co powoduje opór przed oddaniem równych praw ludziom, którzy dotąd ich nie mieli? Jak reagujemy (większość i mniejszość) na nową sytuację? – to wybrane pytania, wokół których koncnetrujemy naszą uwagę.

Nasze projekty:

Szwecja: TAK dla praw człowieka. Cykl seminariów przybliżający szwedzkie rozwiązania w dziedzinie szeroko pojętych praw człowieka. Na cykl składają się tematy: Dzieci się nie bije, Homorodzina, Prostytucja poza prawem? i Sztuka (nie) Święta. Seminaria zorganizowano w Warszawie i Gdańsku, kwiecień-październik 2005. Projekt realizowany we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku i Ambasadą Szwecji. czytaj więcej
Ogólnopolska kampania: Dzieci się nie bije. Ogólnopolska kampania realizowana wraz z Agencją Wydawniczą Jacek Santorski & Co., która ma na celu wytworzenie pozytywnego snobizmu na nie bicie dzieci. Kampania będzie realizowana za pomocą nośników: billboard, debaty szkolne, media, wystawy. Do uczestnictwa w honorowym jury zaproszone zostaną ważne postaci z życia publicznego. czytaj więcej

REDAKCJA RÓWNOŚCI. Warsztaty dla mediów


Rok Równych Szans dla Wszystkich Giełda tematów równościowych Kolekcja równościowa Prawo i praktyka Warsztaty Redakcji Równości Zdjęcia Redakcji Równości


REDAKCJA RÓWNOŚCI dostarcza ludziom mediów wiedzy, umiejętności i narzędzi do promowania i stosowania wzorów wzmacniających solidarność społeczną oraz zachęca do włączania w medialny obieg grup marginalizowanych. U podstaw projektu leży przekonanie, że media drukowane i audiowizualne – posiadając niezwykle silny zasięg oddziaływania i możliwość szerokiej dystrybucji dobrych wzorów, oraz kształtując postawy obywateli i obywatelek – stanowią jedno z najważniejszych „narzędzi” do wprowadzania w praktyce równości i niedyskryminacji.

Na Redakcję Równości składają się:

  • Cykl sześciu warsztatów przeprowadzonych w całej Polsce pomiędzy styczniem i marcem 2007 roku, dla przedstawicieli i przedstawicielek mediów, szczególnie tych zlokalizowanych poza miastami wojewódzkimi: lokalnych oddziałów dzienników, gazet gminnych, lokalnych telewizji, rozgłośni radiowych itd.
  • Konferencja Równościowa, która odbędzie się 24 września w Warszawie i pomyślana jest jako forum wymiany poglądów oraz wiedzy na temat polityki równościowej i jej realizacji.
  • Lista mailingowa dla uczestniczek i uczestników warsztatów, będąca wstępem do konferencji. Lista jest platformą wymiany informacji i pomysłów dotyczących równości oraz miejscem wypracowania stanowiska, w formie petycji lub innej, do decydentów z obszaru polityki, np. p. Minister Kluzik-Rostkowskiej.
  • Pigułka równościowa to wybrane materiały z listy mailingowej publikowane w usystematyzowanej formie na stronie Fundacji Przestrzenie Dialogu. Zapraszamy do lektury (klikając w poszczególne działy na tej stronie).

Organizatorami Redakcji Równości są:

  • Fundacja Przestrzenie Dialogu
  • Fundacja im. Friedricha Eberta.

Patronat:

  • Departamentem ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskrymiancji MPiPS

Patronat medialny nad warsztatami Redakcji Równości:


Rok Równych Szans dla Wszystkich Giełda tematów równościowych Kolekcja równościowa Prawo i praktyka Warsztaty Redakcji Równości Zdjęcia Redakcji Równości