Homorodzina – seminarium


Dzieci się nie bije Homorodzina Prostytucja poza prawem? Sztuka (nie) Święta

Warszawa – Gdańsk kwiecień-listopad 2005


pod patronatem wicepremier rządu RP Izabeli Jarugi Nowackiej

  • 31 maja 2005, godz. 15.00, Klub Le Madame, Warszawa
  • 7 czerwca 2005, godz. 15, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk

Koncepcja:

  • Beata Maciejewska

Organizatorzy:

  • Fundacja Przestrzenie Dialogu
  • Ambasada Szwecji w Warszawie

Partnerzy projektu:

  • Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
  • Galeria Le Madame
  • Jacek Santorski &Co Agencja Wydawnicza

W czerwcu 2002 roku, po długiej i gorącej debacie publicznej, rząd szwedzki przyznał parom homoseksualnym prawo do adopcji dzieci. W ten sposób związki tej samej płci zyskały niemal pełnię praw związków heteroseksualnych.

Niewiele tematów wywołuje w Polsce tak silne emocje, jak rejestrowane związki homoseksualne. Nazywane przez przeciwników „promocją dewiacji i chorobą”, „hańbą”, „upadkiem norm” i „zwyrodnieniem demokracji”, dla ich zwolenników są „krokiem w kierunku tolerancji i równouprawnienia”.

Społeczną burzę i publiczną debatę wywołał projekt ustawy z 2003 roku o związkach tej samej płci autorstwa senator Marii Szyszkowskiej. Projekt zakłada, że partnerzy mieliby m.in. prawo do wspólnego opodatkowania, dziedziczenia, korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego dla członków rodziny. Do dziś jednak projekt ustawy nie został rozpatrzony przez Sejm. W projekcie nie mam mowy o prawie par homoseksualnym do adopcji dzieci, gdyż pomysł ten byłby zbyt „egzotyczny” w polskich warunkach.

W Szwecji prawo do rejestrowanych związków tej samej płci wprowadzono w 1995 roku. W 2002 roku rząd przytłaczającą większością głosów przyjął ustawę dającą parom homoseksualnym prawo do adopcji. (Ustawa weszła w życie w lutym 2003 roku). Zwyciężyły argumenty promotorów praw człowieka – zakaz dyskryminowania kogokolwiek ze względu na orientację seksualną. Wprowadzenie nowego prawa było także odpowiedzią na dynamiczne zmiany społeczne – w momencie wejścia w życie ustawy, około 40 tys. dzieci było wychowywanych przez homoseksualnych rodziców.

Czy Polacy utożsamiają walkę homoseksualistów o związki rejestrowane z prawami człowieka? Komu najbardziej służy adopcja dzieci przez osoby tej samej płci? Czy i w jakich warunkach może ona przestać być w Polsce „”egzotyką””? – to wybrane tematy do dyskusji podczas seminarium.

Tylko w Holandii i Belgii pary homoseksualne mogą zawierać małżeństwa. Do związków rejestrowanych mają prawo m.in. w Danii, Finlandii, Szwecji, Francji, Niemczech, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii. Prawo do adopcji dla par homoseksualnych jako pierwsza wprowadziła Dania. Natępne były m.in. Islandia, Holandia, Szwecja.


Dzieci się nie bije Homorodzina Prostytucja poza prawem? Sztuka (nie) Święta

Warszawa – Gdańsk kwiecień-listopad 2005