Program „Wybieram samorząd”

Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Fredricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce, zorganizowały jedną z największych w Polsce kampanii edukacyjnych dotyczących zbliżających się wyborów samorządowych 2006 roku. W przeciągu zalewie dwóch miesięcy przeprowadzono w połowie polskich województw seminaria szkoleniowe pt. „Wybieram samorząd”. W zajęciach udział wzięło około 150 osób z organizacji pozarządowych, uczelni i niemal wszystkich partii politycznych w Polsce.

Pierwszy warsztat zorganizowano w drugiej połowie kwietnia 2006 roku w Koszalinie. Przez następne miesiące trenerzy objechali połowę Polski – Białystok, Radom, Lublin, Olsztyn, Toruń i Rzeszów – organizując seminaria szkoleniowe dla osób chcących wziąć udział w wyborach samorządowych lub z samorządem współpracować. Najważniejszym celem była aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – zachęcenie początkujących działaczy politycznych i społecznych do wzięcia w swoje ręcę decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia, czyli własnej gminy. Punktem wyjścia było przekonanie, że posiadając podstawową wiedzę i umiejętności ludzie ci mogą ośmielić się, by wejść w sferę uważaną dotąd za zarezerwowaną dla innych. A tym samym zmniejszy się tak ogromna dziś przepaść pomiędzy politykami a tzw. zwykłymi ludźmi. Organizatorzy postawili sobie także za cel aktywizację w tych rejonach Polski, w których aktywność obywatelska wymaga szczególnego wsparcia, stąd wszystkie miały miejsce poza największymi aglomeracjami miejskimi, szczególnie we wschodnim rejonie Polski.

Program seminariów składał się z dwóch bloków. Pierwszy z nich, prowadzony przez Wojciecha Kłosowskiego – eksperta samorządowego, wykładowcę i trenera licznych programów szkoleniowych dla samorządów – poświęcony był podstawom funkcjonowania samorządu i władz samorządowych. Pokazano czym zajmuje się samorząd, omówiono kwestie planowania strategicznego, zadania władz samorządu i radnych, a także specyfikę wyborów samorządowych. Drugi blok, prowadzony przez Beatę Maciejewską – dyrektorkę Fundacji Przestrzenie Dialogu, działaczkę społeczną i polityczną, b. dziennikarkę m.in. Przekroju, Newsweeka, Gazety Wyborczej – koncentrował się na zajęciach warsztatowych dotyczących kontaktów z mediami i lokalną społecznością, oraz organizowania kampanii. Uczestnicy warsztatów m.in. pisali listy do swoich wyborców, organizowali konferencje prasowe, a także prowadzili kampanię door-to-door.

Pośród około 150 osób, które wzięły udział w seminariach przeważali ludzie młodzi w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i centrowych oraz lewicowych partii politycznych. Jednak na seminariach można było spotkać przedstawicieli różnych grup wiekowych i poglądów. Kuluarowe dysputy przeciwników politycznych, które niekiedy przybierały emocjonujący przebieg – w niczym nie przeszkadzały we wspólnej pracy podczas zajęć. Zachowanie przez organizatorów 50-procentowego parytetu dla kobiet także przyniosło spodziewany rezultat – kobiety stanowiły większość osób biorących udział w zajęciach.

Jak wykazały ankiety ewaluacyjne najważniejszym efektem warsztatów dla uczestników i uczestniczek było zmotywowanie ich do dalszego działania, zaszczepienie przeświadczenia, że potrafią i mogą działać, a przekazanie konkretnej wiedzy i umiejętności wzmocniło ich poczucie kompetencji.

Cykl seminariów wspólorganizujemy z Fundacją im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce.


Program seminarium

BLOK I: Samorząd lokalny i wybory samorządowe

W tym bloku wprowadzamy podstawowe pojęcia i elementy wiedzy o ustrojowym systemie samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególną koncentracją na jego obu szczeblach lokalnych: powiatowym i gminnym. Pokazujemy czym zajmuje się samorząd, omawiamy kwestie planowania strategicznego na poziomie samorządu lokalnego, wskazujemy, w jaki sposób obywatele mogą stać się grupą nacisku na samorząd. W drugiej części bloku omawiamy specyfikę wyborów samorządowych, ustawowe warunki przystąpienia do wyborów oraz obowiązki partii oraz komitetów wyborczych startujących w wyborach.

Zajęcia Bloku I prowadzi:

Wojciech Kłosowski – jeden z najbardziej znanych polskich ekspertów samorządowych, wykładowca i trener licznych programów szkoleniowych dla samorządów, specjalista w dziedzinie planowania strategicznego, ekspert ds. rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, autor wielu ważnych publikacji na tematy samorządowe; w czerwcu ukaże się jego najnowsza książka pt. Strategie rozwoju lokalnego.

BLOK II : Komunikacja polityczna i lokalna kampania wyborcza

W tym bloku wprowadzamy podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji politycznej i kontaktów z mediami, oraz prezentujemy podstawowe techniki i sposoby prowadzenia kampanii wyborczej dotyczące m.in. sposobów nagłaśniania problemów lokalnych, angażowania w problem lokalnej społeczności, zainteresowania mediów i opinii publicznej, jak występować publicznie, konstruować materiały kampanijne.

Zajęcia Bloku II poprowadzi:

Beata Maciejewska – Dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu, działaczka społeczna i polityczna, b. dziennikarka Przekroju, Newsweeka, Gazety Wyborczej, redaktorka i tłumaczka; autorka i koordynatorka większości projektów społecznych i kulturalnych realizowanych przez Fundację Przestrzenie Dialogu


Informacje praktyczne:

Każde seminarium trwa trzy dni. Zajęcia rozpoczynają się pierwszego dnia około godziny 16.00, trwają przez cały następny dzień i kończą się trzeciego dnia ok. godziny 14. W sumie przewidziano 14 godzin zajęć: 4 trzy-godzinne bloki i ostatni 2-godzinny blok podsumowujący. Osoby uczestniczące w seminarium otrzymują materiały drukowane, płyty CD oraz certyfikat uczestnictwa.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają także zakwaterowanie (dwa noclegi) oraz wyżywienie. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Maksymalna ilość uczestników: 20 osób


Pierwsze seminarium odbyło się w dniach 22-24 lutego w Katowicach. Wzięło w nim udział ponad 30 osób z różnych organizacji i partii politycznych. Seminarium finansowane było przez Fundację im. Heinricha Boella, Przedstwicielstwo w Polsce.