Objazdowa Akademia Kobiet: decyduję – działam!

Aktywizuje kobiety do udziału w życiu publicznym poprzez wzmocnienie ich wiedzy, kompetencji i postaw liderskich. Pomiędzy październikiem a grudniem 2006 Akademia objedzie sześć powiatów województwa pomorskiego: chojnicki, kwidzyński, kościerski, słupski, starogardzki i sztumski.


Dlaczego powstała „”Objazdowa Akademia Kobiet: Decyduję – Działam!””

Horyzontalny program Unii Europejskiej na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn stawia przed państwami członkowskimi Unii zadanie jak najszerszego włączenia kobiet w życie społeczne i zachęcenia ich do pełnienia ważnych ról w życiu publicznym. Pomimo istnienia w Polsce prawa antydyskryminacyjnego, zapewniającego kobietom równy udział we wszelkich dziedzinach życia, a także pomimo powstawania na szczeblu lokalnym programów na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w społeczeństwie wciąż istnieje wiele przeszkód utrudniających kobietom aktywne włączanie się w życie publiczne i pełnienie w nim ważnych ról. Szkodliwe stereotypy oraz bagatelizowanie problemu nierówności płci powodują, iż wiele kobiet – w szczególności młodych i mieszkających w małych miejscowościach – rezygnuje z zaangażowania się w życie publiczne w przekonaniu, iż od zajęcia się sprawami publicznymi dzieli je przepaść. Szczególnie dotyczy to kobiet mieszkających poza największymi aglomeracjami miejskimi. W Polsce następuje niepokojące zjawisko polaryzacji uczestnictwa kobiet w życiu publicznym ze względu na miejsce zamieszkania: kobiety z dużych miast znacznie częściej decydują się na pełnienie ważnych ról społecznych, podczas gdy w małych miastach i wsiach ich udział w sferze publicznej jest niepokojąco niski. Zjawisko to można prześledzić w województwie pomorskim na przykładzie ilości kobiet zasiadających w radach miast i gmin. Odsetek kobiet-radnych w Trójmieście jest wysoki i wynosi np. w Gdyni – 30 proc., w Gdańsku -26 proc. , podczas gdy w Słupsku sięga on zaledwie 11,5 proc. (2 radne w 23-osobowym składzie rady), w Sztumie – 7 proc. (jedna radna w 15-osobowej radzie), w Kościerzynie – 14 proc. , w Chojnicach – 15 proc. A przecież sfera publiczna nie może działać dobrze, gdy decyzje w ważnych sprawach miejscowości czy regionu podejmowane z marginalnym udziałem reprezentantek 50 proc. miejscowej społeczności. I właśnie w celu zapobieżenia dalszej polaryzacji aktywności kobiet i pogłębiania się negatywnego zjawisko rezygnowania kobiet z małych miejscowości w udziale w życiu publicznym, powstał projekt „Objazdowej Akademii Kobiet: Decyduję – Działam!”


Dla kogo Akademia?

Akademia jest adresowana do mieszkanek powiatów chojnickiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, słupskiego, starogardzkiego i sztumskiego. Na warsztaty może zgłosić się każda kobieta z danego powiatu, która ma energię i wolę działania w sferze publicznej. W każdej edycji Akademii może wziąć udział 15 osób.


Co na Akademii?

Wystąpienia publiczne, współpraca z mediami, sposoby rozwiązywania lokalnych problemów, prowadzenie lokalnych kampanii – to tylko część tematów 14-godzinnych, intensywnych warsztatów. Każda uczestniczka otrzyma materiały drukowane, materiały na płycie CD, książkę o ufundowaną przez Ambasadę Szwecji w Warszawie oraz certyfikat ukończenia warsztatów. Zapewniamy, że każda uczestniczka wyjdzie z warsztatów z pokaźną walizką wypełnioną pewnością siebie, energią do działania i zamiłowaniem do wstąpień publicznych. Oraz z listą kontaktów do innych, aktywnych kobiet w regionie.


Kiedy i jak objeżdża Akademia?

Każda edycja Akademii rozpoczyna się w piątek po południu, trwa przez całą sobotę i kończy się w niedzielę po południu.

Terminy Akademii:
Słupsk – 20-22 października;
Chojnice – 27-29 października;
Kościerzyna – 3-5 listopada;
Starogard Gdański – 17-19 listopada;
Sztum – 24-26 listopada;
Kwidzyn – 8-10 grudnia.


Jak i kiedy zgłosić się na Akademię?

Nabór na zajęcia w Słupsku, Chojnicach i Kościerzynie trwa od 20 września do 10 października.
Nabór na zajęcia w Starogardzie Gdańskim, Sztumie i Kwidzynie trwa od 15 października do 5 listopada.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@przestrzeniedialogu.pl lub telefonicznie: 0609 770 793. W zgłoszeniu należy podać:

  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Zawód/zajęcie
  • krótki opis dotychczasowej działalności/zamierzeń działania w sferze społecznej lub politycznej oraz informację w jaki nabyta na Akademii wiedza zostanie przez uczestniczkę wykorzystana.

Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych zgłaszającego w celu organizacji seminariów.
Lista osób zakwalifikowanych na pierwsze trzy seminaria zostanie opublikowana na stronie Fundacji w dniu 12 października, na trzy kolejne: w dniu 7 listopada. Fundacja skontaktuje się także z zakwalifikowanymi uczestniczkami drogą mailową lub telefoniczną.


Informacje praktyczne:

Udział w Akademii oraz materiały są bezpłatne. Każda edycja Akademii rozpoczyna się w piątek około godz. 17.00 i w tym dniu przewidziane są trzy godziny zajęć. Następnego dnia przewidzianych jest 6 godzin zajęć z przerwą obiadową. Zajęcia trwają od godz. 10.00 do godz. 17.00. W niedzielę zajęcia rozpoczynają się o godz. 9. W tym dniu przewidziano trzygodzinny blok zajęć oraz 2-godzinną ewaluację. Zajęcia kończą się o godz. 14.00 W sumie przewidzianych jest 14 godzin zajęć.
Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz poczęstunki. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i ewentualnych noclegów. Szczegółowe informacje o miejscu poszczegółnych educji Akademii będą przekazywane zakwalifikowanym uczestniczkom.


Z kim Akademia?

Akademia jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Przy projekcie współpracuje Ambasada Szwecji w Warszawie. Patronat medialny nad Akademią objął Dziennik Bałtycki.

Leave a Comment