Podstawowe informacje:

 • data rejestracji: 03.11.2004
 • KRS 0000218156
 • REGON 193101808
 • NIP 5832878230
 • siedziba: Gdańsk
 • konto bankowe: Bank Millennium S.A. 29116022020000000049147272
 • Zarząd: prezeska: Zofia Stankiewicz, wiceprezes: Cyprian Mrzygłód, członek zarządu: Seweryn Kamiński
 • Rada: Weronika Wiszniewska, Wojciech Vincent Sawoniewicz, Barbara Andrzejewska

 Kontakt z zarządem:

mail: fundacja@przestrzeniedialogu.org

Biuro fundacji:

Europejskie Centrum Solidarności
plac Solidarności 1 lok. 3.23
80-863 Gdańsk

Statutowe cele fundacji

 • tworzenie i organizowanie forum dialogu społecznego i kulturowego
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w komunikacji społecznej
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • promowanie szacunku dla odmienności i dla słabszych, a zwłaszcza działania bez przemocy, praw mniejszości, wolności wypowiedzi artystycznej, praw dzieci
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • aktywizacja jednostek i grup zagrożonych marginalizacją, biedą i patologiami
 • wspieranie i inicjowanie współpracy kulturalnej, technologicznej, społecznej, naukowej i artystycznej, na poziomie lokalnym, regionalnym, europejskim i światowym
 • edukacja w zakresie kultury, nauki, sztuki, myśli filozoficznej i krytycznej;
 • wspieranie i promocja twórców oraz krytyków
 • promowanie nowych technologii
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym, europejskim i światowym
 • działanie na rzecz ochrony środowiska, rozwoju społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego biznesu oraz promowania przyjaznych środowisku technologii i inwestycji
 • prowadzenie akcji, kampanii, programów i badań dotyczących współczesnych problemów, wyzwań i potrzeb takich jak równość szans, zapobieganie zmianom klimatycznym, sprawiedliwość ekologiczna.

Comments are closed.